Palokuntanaiset

Palokuntanaisten keskeiset osaamisalueet:

  • arki- ja asumisturvallisuus, kodin turvallisuus ja varautuminen
  • turvallisuuskulttuurin luominen, jossa turvallisuus tuodaan ihmisten luo
  • turvallisuusneuvonta ja opastusta erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisille ihmisryhmille

Palokuntanaiset ovat läsnä esimerkiksi turvallisuutta edistävillä messuilla ja teemapäivinä. He opastavat ja neuvovat esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, eri laitoksissa ja toisten järjestöjen kursseilla. Neuvonnassa korostetaan etenkin kodin turvallisuutta. Muita neuvonnan aiheita ovat esimerkiksi turvallinen tulen käsittely, tapaturmien ehkäisy, hätäilmoituksen tekeminen ja varautuminen. (Lähde:SPEK)


Palokuntanaistyö Salon alueella


Salon alueella toimii aktiiviset naisosastot Halikossa, Kiikalassa, Kiskossa, Kuusjoella, Perttelissä, Perniössä, Salossa ja Suomusjärvellä.


Alueemme osastot tukevat palokuntiemme muita osastoja:

  • hälytysmuonituksilla
  • talkoomuonituksilla
  • varainkeruulla
  • valistustyöllä 

Naisosastot laativat vuosittain toimintasuunnitelman, johon on koottu tapahtumat ja kokousajat. Naisosastojen edustajat osallistuvat aktiivisesti alueen naistyön järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja kokouksiin (mm. Tunne hälytysalueesi, Umpimähkä ja Kirkkopyhä) sekä liiton järjestämiin tapahtumiin, kisoihin ja koulutuksiin. 

Salon alueen naistyön organisaatio

Salon alueen naisosastojen johtajista on koottu Salon alueen naistyöryhmä, joka suunnittelee em. tapahtumat ja tilaisuudet.
Lisäksi alueellamme on edustaja Länsi-Suomen pelastusalanliiton naistyövaliokunnassa ja aluetoimikunnassa.

Alueen naistyöohjaaja Elina Rahkala Kuusjoen VPK.