Salon alueen palokuntien yhteistoiminta

Salon alueen palokunnat

Vastaavat Salon ja Someron kaupunkien alueella toimivien palokuntien yhteistoiminnasta.

Toiminnan taustalla on Salon piirin Palopäällystökerho ry ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, Salon aluetoimikunta.

Toimii yhdyslinkkinä myös pelastuslaitoksen työryhmiin ja SSPL:n aluetoimintaan.

Hälytysosastot ja koko palokunta

Alueeseen kuuluu neljä kuntaa ja 13 VPK:ta

Tarkoitus ja toiminta:

 • Tarkoituksena on lähentää Salon ja lähiympäristön palokuntien yhteistyötä, kehittää ja kasvattaa ammattitaitoa, sekä yhdenmukaistuttaa toimintoja työmuotoja palontorjunnan alalla.
 • Järjestämällä jäsenilleen esitelmä-, harjoitus- ja seurustelutilaisuuksia .
 • Toimintansa tukemiseksi ja palotorjuntatyön tunnetuksi tekemiseksi  ja järjestää myös yleisölle tarkoitettuja tilaisuuksia.

Tavoitteet:

 • Yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen parantaminen erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja hälytystehtävissä.

Tapahtumat / kilpailut:

 • Tapahtumien ja retkien järjestämien
 • Kilpailujen järjestäminen
 • Tutustuminen muiden alueiden VPK:n toimintaan ja henkilöihin.

Koulutus:

 • Järjestää alueelle koulutuksia / luentoja

Koulutukset hälytysosastolaisille (LSPeL ja Alpe)

 • Peruskurssit (sammutustyö- jne.)
 • Täydennyskoulutus
 • Päällystäkoulutukset ja ajankohtaiskoulutukset (yt. V-S alpe ja LSPeL, SPPK)

Kilpailutoiminta

 • Kilpailut hälytysosastoille (Savusukellus-, talvikalusto-, jne.)
 • Kilpailut koko palokunnalle (kalakilpa)
 • Muu toiminta

Koulutukset palokunnan hallinnolle

 • Virkistys- ja opintoretket (tapahtumiin, naapurimaihin)
 • Muut tapahtumat

Salon Piirin Palopäällystökerho, SPPK ry

Henkilöjäsenyhdistys, jäseninä ns. Salon kaukoavustusalueen (Salon alue eli nykyisin Salo ja Somero, sekä lisäksi Paimio ja Sauvo) palokuntien päätoimisia ja vapaaehtoisia päällystötehtävissä toimivia, toimineita tai tehtäviin koulutettuja henkilöitä. Jäsenmäärä noin 100 jäsentä.

Yhdistys on perustettu v. 1955

Kerhon tehtävä on palokuntien toiminnan kehittäminen, palokuntien henkilöstön, erityisesti päällystön täydennyskoulutus ja yleisesti toiminta vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Kilpailutoiminta on perinteisesti palopäällystökerhon näkyvin toimintamuoto. Kilpailutoiminnan tavoitteena on palvella palomiestaitojen kouluttajana, mutta samalla myös alueellinen yhteishenki lujittuu ja luodaan edellytykset vahvalle seutukunnalliselle yhteistyölle. Osa kilpailuista on toteutettu jo vuosikymmeniä (esimerkiksi talvikalustokilpailu).

Alueen järjestetään mm. hälytysosastojen jäsenille ja erityisesti päällystölle ajankohtaiskoulutusta.

Näkyvä kerhon toimintamuoto aikaisempina vuosina oli koulutus- ja virkistäytymisseminaariretket, sekä 2000-luvun alussa hiipuneet illanistujaiset Pyhäinpäivän aattona Salon VPK:lla, sekä vuotuiset kaikkien alueen palokuntien yhteiset suurpaloharjoitukset.

Toimintakalenteri 2023

Tammikuu

                   -

Helmikuu    

          30.3.          - Aluetoimikunnan järjestäytymiskokous       / Salon VPK       

Huhtikuu                                                                                          

                              21.4.  klo 18.00  KEVÄTKOKOUS   / Suomusjärvi

            

 Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu                                                                                                    

                                                         

 Elokuu 

                 12.8. Koulutus  

                     

 

 Syyskuu

NCT koulutus 2.9. Halikko / Salo  

     KALAKILPAILU                                                    Perniö                  

 Lokakuu     

Koulutus  ??                                         

Marraskuu    

                      

SYYSKOKOUS 

9.11.2023 Kiikala

 

             Tilanneharjoitus

        

Aluetoimikunta/SPPK:n johtokunta